www.hotelfantazie.cz aktuality http://www.hotelfantazie.cz/ Aktuality www.hotelfantazie.cz cs office@freshservices.cz office@freshservices.cz http://www.hotelfantazie.cz/rss/ 2018-02-10 9. Pivovarský ples proběhne 24.2. http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/9-pivovarsky-ples-probehne-24-2/ <p> Opět se setk&aacute;me s při Pivovarsk&eacute;m plese s pracovn&iacute;ky, hosty a př&iacute;znivci Pivovaru Chotěboř. Již 9. ples moderuje Petr Martin&aacute;k, hraje skupina Kolorez.</p> 2018-02-10 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/b1804eee.jpg 2018-02-10T00:00:00+02:00 Vítr kácel stromy u hotelu http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/vitr-kacel-stromy-u-hotelu/ <p> Siln&yacute; v&iacute;tr pok&aacute;cel u hotelu dva stromy. Padly moc pěkně, kromě plotu nic nezničily. Hasiči uvolnili cestu a pak už při&scaron;ly ke slouvu pily majitelů pozemků.</p> 2018-01-09 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/dd660c86.jpg 2018-01-09T00:00:00+02:00 Připravujeme PragoFFest http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/pripravujeme-pragoffest/ <p> Až do 9. Pivovarsk&eacute;ho plesu (24.2.)&nbsp; budeme m&iacute;t zavřeno, protože připravujeme velk&yacute; festival popkultury PragoFFest v Praze. Přijmeme pořadatele.</p> 2018-01-02 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/6d24df68.jpg 2018-01-02T00:00:00+02:00 Sejkorky vítá sníh http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/sejkorky-vita-snih/ <p> 1.12. n&aacute;m napadl sněhov&yacute; popra&scaron;ek a přiv&iacute;tal zimn&iacute; soustředěn&iacute; folklorn&iacute;ho souboru Sejkorky. Do konce roku n&aacute;s je&scaron;tě čekaj&iacute; 2 tanečn&iacute; soustředěn&iacute;.</p> 2017-12-04 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/0f30b631.jpg 2017-12-04T00:00:00+02:00 Výměna oken v restauraci http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/vymena-oken-v-restauraci/ <p> Hned po skončen&iacute; festivalu popkultury FanCity jsme se vrhli na v&yacute;měnu oken v restauraci. Lep&scaron;&iacute; vzhled, otv&iacute;r&aacute;n&iacute; a men&scaron;&iacute; &uacute;nik tepla.</p> 2017-10-23 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/654972cd.jpg 2017-10-23T00:00:00+02:00 5. sezóna tanečních http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/5-sezna-tanecnich/ <p> Dnes zač&iacute;n&aacute; již p&aacute;t&aacute; sez&oacute;na obnoven&yacute;ch tanečn&iacute;ch v hotelu Fantazie. Puberť&aacute;ci se v jejich průběhu změn&iacute; v gentlemany, holky ve slečny.</p> 2017-09-14 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/2601385d.jpg 2017-09-14T00:00:00+02:00 Taneční prázdniny http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/tanecni-prazdniny/ <p> Po Festivalu fantazie po zbytek pr&aacute;zdnin host&iacute;me jedno tanečn&iacute; soustředěn&iacute; za druh&yacute;m. Je to mil&eacute;, zvl&aacute;&scaron;ť když jsme dostali oceněn&iacute; pro kuchařky.</p> 2017-08-08 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/7ca9e9a5.jpg 2017-08-08T00:00:00+02:00 Připravujeme hotel pro FF http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/pripravujeme-hotel-pro-ff/ <p> O v&iacute;kendu proběhla posledn&iacute; tanečn&iacute; akce před Festivalem fantazie, na kter&yacute; už hotel připravujeme. Nab&iacute;dneme rekonstruovan&eacute; pokoje a um&yacute;v&aacute;rny.</p> 2017-06-19 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/06875de6.jpg 2017-06-19T00:00:00+02:00 Čištění odpadů http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/cisteni-odpadu/ <p> Nechali jsme vyčistit v&scaron;echny odpady a vyměnit potrub&iacute; v gar&aacute;ži. Nechali jsme tak&eacute; zateplit strop gar&aacute;že, aby z restaurace neut&iacute;kalo teplo.</p> 2017-06-16 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/e6c7c430.jpg 2017-06-16T00:00:00+02:00 Majáles 2017 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/majales-2017/ <p> Oslava Maj&aacute;les i velk&aacute; AFTERPARTY proběhnou v hotelu Fantazie v p&aacute;tek 5.5. Poř&aacute;daj&iacute; studenti Obchodn&iacute; Akademie, v&iacute;t&aacute;ni jsou v&scaron;ichni.</p> 2017-03-27 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/f34532f5.png 2017-03-27T00:00:00+02:00 Dubnová soustředění http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/dubnova-soustredeni/ <p> Čtyři tanečn&iacute; soustředěn&iacute; přiv&iacute;t&aacute;me v hotelu Fantazie v dubnu. Uv&iacute;t&aacute;me folklorn&iacute; soubor Sejkorky a třikr&aacute;t tanečn&iacute; centrum L&iacute;pa.</p> 2017-03-15 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/4f64329c.png 2017-03-15T00:00:00+02:00 Ples komediantů se vrací http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/ples-komediantu-se-vraci/ <p> Ples Komediantů organizovan&yacute; divadeln&iacute;m spolkem SCHOD po několikalet&eacute; přest&aacute;vce proběhne v hotelu Fantazie 11.3. Hraje skupina Trik.</p> 2017-03-01 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/67580620.png 2017-03-01T00:00:00+02:00 8. Pivovarský ples http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/8-pivovarsky-ples/ <p> V sobotu 25.2. u n&aacute;s proběhne 8. Pivovarsk&yacute; ples. Zahraje skupina Kolorez, vystoup&iacute; Trendi_twins a TK Ella a ples moderuje Sl&aacute;vek Boura.</p> 2017-02-09 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/7368e201.jpg 2017-02-09T00:00:00+02:00 Zavedli jsme EET http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/zavedli-jsme-eet/ <p> Zavedli jsme elektronickou evidenci tržeb (EET). D&iacute;ky v&yacute;běru kvalitn&iacute;ch (ov&scaron;em drah&yacute;ch) pokladen a důkladn&eacute; př&iacute;pravě jsme zvl&aacute;dli.</p> 2016-12-02 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/01c5a46a.jpg 2016-12-02T00:00:00+02:00 Fotografie Tomáše Jindry http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/fotografie-tomase-jindry/ <p> Nechali jsme si změny a novinky v hotelu vyfotografovat Tom&aacute;&scaron;em Jindrou, abychom se mohli pochlubit na webu a v nab&iacute;dk&aacute;ch.</p> 2016-11-11 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/76a16344.png 2016-11-11T00:00:00+02:00 Poslední GeekCamp http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/posledni-geekcamp/ <p> O podzimn&iacute;ch pr&aacute;zdnin&aacute;ch proběhl posledn&iacute; GeekCamp, pro dal&scaron;&iacute; t&aacute;bory už si na&scaron;el vět&scaron;&iacute; působi&scaron;tě. Děkujeme za prima spolupr&aacute;ci!</p> 2016-11-02 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/25b9a7a2.png 2016-11-02T00:00:00+02:00 Automatizace kotelny http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/automatizace-kotelny/ <p> Dokončili jsme automatizaci kotelny a změnili dodavatele energi&iacute;. V aukci n&aacute;m n&iacute;zk&eacute; ceny z&iacute;skalo Moje Ekonomick&eacute; Centrum. Děkujeme.</p> 2016-10-11 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/9a971f7f.png 2016-10-11T00:00:00+02:00 Módní přehlídka 2016 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/mdni-prehlidka-2016/ <p> V hotelu Fantazie proběhla přehl&iacute;dka poř&aacute;dan&aacute; Dětsk&yacute;m domovem z Nov&eacute; Vsi. Publikum vidělo kr&aacute;tk&eacute; &scaron;aty, dlouh&eacute; &scaron;aty a svatebn&iacute; &scaron;aty.</p> 2016-09-26 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/fcaca126.png 2016-09-26T00:00:00+02:00 Připravujeme se na taneční 2016 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/pripravujeme-se-na-tanecni-2016/ <p> Připravujeme se na již čtvrtou tanečn&iacute; sez&oacute;nu - opravujeme obložen&iacute; topen&iacute; a židle, o&scaron;etřujeme parket. Tanečn&iacute; opět vede T&Scaron; Boh&eacute;mia a DDM Junior.</p> 2016-09-01 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/ae7e5fa4.png 2016-09-01T00:00:00+02:00 O prázdninách máme napilno http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/o-prazdninach-mame-napilno/ <p> Pr&aacute;zdniny jsou před n&aacute;mi, po Festivalu fantazie se postar&aacute;me o tanečn&iacute; soustředěn&iacute;m Pirouette, Hotch Potch a Hroch a o t&aacute;bor GeekCamp.</p> 2016-06-15 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/14b0eb61.jpg 2016-06-15T00:00:00+02:00 Rekonstruujeme a vybavujeme http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/rekonstruujeme-a-vybavujeme/ <p> Před jarem jsme rekonstruovali 8 intern&aacute;tn&iacute;ch pokojů a d&aacute;msk&eacute; sprchy a WC, vyměňujeme č&aacute;st n&aacute;bytku, z&aacute;věsů a dal&scaron;&iacute;ho vybaven&iacute;.</p> 2016-05-17 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/d416ae25.png 2016-05-17T00:00:00+02:00 Rybářské závody 2016 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/rybarske-zavody-2016/ <p> 16. ročn&iacute;k Doubrava Cup - ryb&aacute;řsk&yacute;ch z&aacute;vodů, organizuj&iacute; již za t&yacute;den chotěboř&scaron;t&iacute; ryb&aacute;ři na Doubravě a přehradě. Hotel Fantazie jim poskytuje z&aacute;zem&iacute;.</p> 2016-04-22 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/4092858a.jpg 2016-04-22T00:00:00+02:00 7. pivovarský ples http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/7-pivovarsky-ples/ <p> Zveme v&aacute;s na 7. pivovarsk&yacute; ples 20. 2. 2016. Večerem prov&aacute;z&iacute; kapela Bos&aacute;ci, hostem večera je skupina Navostro. Doprovodn&yacute; program, bohat&aacute; tombola.</p> 2016-01-17 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/674ac19e.jpg 2016-01-17T00:00:00+02:00 Školy v přírodě a tábory 2016 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/skoly-v-prirode-a-tabory-2016/ <p> Voln&eacute; kapacity hotelu Fantazie pro &scaron;koly v př&iacute;rodě, sportovn&iacute; a tanečn&iacute; soustředěn&iacute; i letn&iacute; dětsk&eacute; t&aacute;bory&nbsp; inzerujeme na <a href="http://www.borovice.cz/clanky/jeste-nemate-misto-na-tabor-2016-aktualni-nabidky-volnych-terminu/" target="_blank">Borovice.cz</a>. Poptejte n&aacute;s.</p> 2015-11-01 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/e243fa27.jpg 2015-11-01T00:00:00+02:00 FanCity 2015 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/fancity-2015/ <p> Mal&yacute; festival popkultury <a href="http://www.fancity.cz" target="_blank">FF Speci&aacute;l - FanCity</a> proběhne v hotelu ve dnech 22.-25.10. Přijďte si i vy zahr&aacute;t deskov&eacute; hry, videohry, pod&iacute;vat na filmy a dal&scaron;&iacute; program.</p> 2015-09-21 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/65e967ca.jpg 2015-09-21T00:00:00+02:00 Taneční 2015 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/tanecni-2015/ <p> Již potřet&iacute; v hotelu Fantazie se můžete přij&iacute;t pod&iacute;vat na tanečn&iacute; lekce pro ml&aacute;dež. Každ&yacute; čtvrtek od 18 hodin poř&aacute;daj&iacute; tanečn&iacute; &scaron;kola Boh&eacute;mia a DDM Junior.</p> 2015-09-01 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/40e74980.jpg 2015-09-01T00:00:00+02:00 Taneční soustředění Hotch Potch http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/tanecni-soustredeni-hotch-potch/ <p> Tanečn&iacute; &scaron;kola Hotch Potch z Jihlavy bude m&iacute;t v hotelu Fantazie tanečn&iacute; soustředěn&iacute; v předposledn&iacute;m srpnov&eacute;m t&yacute;dnu.</p> 2015-08-01 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/5c13a83b.png 2015-08-01T00:00:00+02:00 Letní Geek Campy 2015 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/letni-geek-campy-2015/ <p> Hned po Festivalu Fantazie se na 4 t&yacute;dny v červenci a srpnu stane hotel domovem pro děti z cel&eacute; ČR i SR. S obl&iacute;ben&yacute;mi youtubery zažij&iacute; hodně z&aacute;bavy.</p> 2015-06-05 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/8025bfe7.jpg 2015-06-05T00:00:00+02:00 Majáles 2015 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/majales-2015/ <p> V p&aacute;tek 15. května přiv&iacute;t&aacute;me v hotelu Maj&aacute;les 2015, obl&iacute;benou studentskou akci. Poř&aacute;d&aacute; Obchodn&iacute; Akademie. J&iacute;dla a pit&iacute; bude dost!</p> 2015-05-04 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/1bebb83f.jpg 2015-05-04T00:00:00+02:00 Rybářské závody 2015 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/rybarske-zavody-2015/ <p> 15. ročn&iacute;k Doubrava Cup - ryb&aacute;řsk&yacute;ch z&aacute;vodů, organizuj&iacute; již za t&yacute;den chotěboř&scaron;t&iacute; ryb&aacute;ři na Doubravě a přehradě. Hotel Fantazie jim poskytuje z&aacute;zem&iacute;.</p> 2015-05-02 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/bdf6c3dc.jpg 2015-05-02T00:00:00+02:00 Koncert ZUŠ 2015 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/koncert-zus-2015/ <p> V sobotu 25.4. bychom v&aacute;s r&aacute;di přiv&iacute;tali na dal&scaron;&iacute;m z koncertů dechov&eacute;ho orchestru mlad&yacute;ch při chotěbořsk&eacute; ZU&Scaron;.</p> 2015-04-22 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/666e3d20.jpg 2015-04-22T00:00:00+02:00 MČR v klipovém tancování 2015 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/mcr-v-klipovem-tancovani-2015/ <p> Podruh&eacute; se v na&scaron;em hotelu odehraje Mistrovstv&iacute; Česk&eacute; republiky v klipov&eacute;m tancov&aacute;n&iacute;. Přijďte se pod&iacute;vat i vy na tanečn&iacute; &scaron;pičku mezi dětmi.</p> 2015-04-20 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/a6dea11a.jpg 2015-04-20T00:00:00+02:00 Velikonoční Geek Camp 2015 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/velikonocni-geek-camp-2015/ <p> Velikonočn&iacute; pr&aacute;zdniny jsou př&iacute;ležitost&iacute; pro děti z cel&eacute; ČR zaž&iacute;t skvěl&yacute; Geek Camp se sv&yacute;mi obl&iacute;ben&yacute;mi youtubery, hran&iacute;m a t&aacute;borov&yacute;m programem.</p> 2015-03-29 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/9755e484.jpg 2015-03-29T00:00:00+02:00 Velký karneval http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/velky-karneval/ <p> 22. 3. proběhne v hotelu Fantazie velk&yacute; karneval s bohat&yacute;m programem pro děti. Soutěže, kouzeln&iacute;k, loutkov&eacute; divadlo, malov&aacute;n&iacute; na obličej, diskot&eacute;ka...</p> 2015-02-24 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/ce7a6c0b.jpg 2015-02-24T00:00:00+02:00 6. ples Pivovaru Chotěboř http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/6-ples-pivovaru-chotebor/ <p> 21. 2. proběhne ve v&scaron;ech s&aacute;lech hotelu Fantazie 6. pivovarsk&yacute; ples Pivovaru Chotěboř. Hraje Variace a host Ukulele Troublemakers. Vstup 200 Kč.</p> 2015-02-07 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/4806b766.png 2015-02-07T00:00:00+02:00 Ples tanečníků 2014 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/ples-tanecniku-2014/ <p> Tentokr&aacute;t 27.12. v&aacute;m tanečn&iacute; mistr Bohumil Čern&yacute; nab&iacute;dne V&aacute;nočn&iacute; ples tanečn&iacute;ků, na kter&eacute;m si opravdu zatancujete!</p> 2014-10-21 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/52154b5c.jpg 2014-10-21T00:00:00+02:00 Bloody Xmas 2014 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/bloody-xmas-2014/ <p> Festival hororu Bloody Xmas, po&scaron;est&eacute; nab&iacute;dne projekce vybran&yacute;ch filmů, předn&aacute;&scaron;ky znalců a besedy s hosty, hernu... 14.-17.11.</p> 2014-10-14 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/6e293e7b.jpg 2014-10-14T00:00:00+02:00 FanCity 2014 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/fancity-2014/ <p> Festival sci-fi, fantasy a her proběhne 30.10.-2.11. v hotelu Fantazie. Vstup se slevou ve čtvrtek a v neděli pro obyvatele Chotěboře!</p> 2014-09-30 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/b28aeeff.jpg 2014-09-30T00:00:00+02:00 Lef de BARD a Fofrton http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/lef-de-bard-a-fofrton/ <p> Rockov&aacute; tanečn&iacute; z&aacute;bava s kapelami Fofrton a Lef de BARD, s videohrami a pivem Rebel a Chotěboř proběhne již 27.9.</p> 2014-08-31 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/3bfb6d45.jpg 2014-08-31T00:00:00+02:00 Deskofobie Live 2014 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/deskofobie-live-2014/ <p> V hotelu Fantazie proběhne 11.-14.9.2014 druh&yacute; ročn&iacute;k festivalu modern&iacute;ch stoln&iacute;ch her Deskofobie Live 2014 s bohat&yacute;m programem.</p> 2014-08-06 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/bd987ce0.jpg 2014-08-06T00:00:00+02:00 Festival fantazie 2014 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/festival-fantazie-2014/ <p> Připravujeme Festival fantazie 2014, největ&scaron;&iacute; festival popkultury v ČR. 27.6.-6.7. Roz&scaron;iřujeme jeho program i do hotelu Fantazie.</p> 2014-04-24 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/44978126.jpg 2014-04-24T00:00:00+02:00 LegendCon 2014 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/legendcon-2014/ <p> LegendCon - 6denn&iacute; festival pro hr&aacute;če a fanou&scaron;ky League of Legends a dal&scaron;&iacute;ch videoher. Turnaje, exhibice, besedy, předn&aacute;&scaron;ky, streamy. 1.-6.7.</p> 2014-05-03 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/cea3afca.png 2014-05-03T00:00:00+02:00 Geek Roadshow v Chotěboři http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/geek-roadshow-v-chotebori/ <p> V r&aacute;mci Festivalu fantazie 2014 proběhne 27.-30.6. v hotelu Fantazie tzv. Geek Roadshow, 4denn&iacute; festival her, YouTube a modern&iacute; z&aacute;bavy.</p> 2014-05-01 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/de43ae8a.jpg 2014-05-01T00:00:00+02:00 Letní GeekCamp http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/letni-geekcamp/ <p> Po &uacute;spěchu velikonočn&iacute;ho GeekCampu připravuje RealGeek v hotelu Fantazie dva běhy letn&iacute;ho GeekCampu 27.7.-3.8. a 3.8.-10.8.</p> 2014-05-06 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/fc3c83f9.png 2014-05-06T00:00:00+02:00 První GeekCamp http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/prvni-geekcamp/ <p> V hotelu Fantazie proběhne 17.-21.4. prvn&iacute; GeekCamp, modern&iacute; t&aacute;bor pro z&aacute;jemce o videohry a nat&aacute;čen&iacute; vide&iacute; pro YouTube.</p> 2014-04-07 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/c7718cd8.png 2014-04-07T00:00:00+02:00 Šatlava se úplně ruší http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/satlava-se-uplne-rusi/ <p> Jarn&iacute; tanečn&iacute; z&aacute;bava se skupinou &Scaron;atlava, DJ a turnaji ve videohr&aacute;ch se nekon&aacute; ani 14. 3. ani v n&aacute;hradn&iacute;m term&iacute;nu 26.4., &uacute;plně se ru&scaron;&iacute;.</p> 2014-03-22 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/95a194ef.jpg 2014-03-22T00:00:00+02:00 Festival her GameFFest 2014 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/festival-her-gameffest-2014/ <p> GameFFest - Velk&yacute; festival her poč&iacute;tačov&yacute;ch, konzolov&yacute;ch, hudebn&iacute;ch, tanečn&iacute;ch, deskov&yacute;ch, karetn&iacute;ch... pro &scaron;irokou veřejnost 17.-21.4.</p> 2014-02-24 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/a39953eb.jpg 2014-02-24T00:00:00+02:00 Šibřinky v hotelu Fantazie http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/sibrinky-v-hotelu-fantazie/ <p> Tradičn&iacute; hokejov&yacute; ples - &Scaron;ibřinky, proběhne letos v hotelu Fantazie. Tě&scaron;it se můžete na kapelu Nuklear a na turnaj ve videohře NHL14.</p> 2014-02-20 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/db9be3e1.jpg 2014-02-20T00:00:00+02:00 Vypsaná fiXa http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/vypsana-fixa/ <p> Obl&iacute;ben&aacute; rockov&aacute; skupina Vypsan&aacute; fiXa v r&aacute;mci sv&eacute;ho turn&eacute; křt&iacute;c&iacute;ho nov&eacute; album nav&scaron;t&iacute;v&iacute; i hotel Fantazie, spolu se skupinou Defragment.</p> 2014-02-18 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/0348258d.jpg 2014-02-18T00:00:00+02:00 50. Ples zahrádkářů http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/50-ples-zahradkaru/ <p> V sobotu 15. 2. zaplesaj&iacute; zahr&aacute;dk&aacute;ři na jubilejn&iacute;m 50. Plese zahr&aacute;dk&aacute;řů s popul&aacute;rn&iacute; nejen dechovkovou kapelou Březovanka.</p> 2014-02-10 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/22d3f763.jpg 2014-02-10T00:00:00+02:00 Hry pro děti o vánocích http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/hry-pro-deti-o-vanocich/ <p> Dlouh&aacute; chv&iacute;le? Kam s dětmi o v&aacute;nočn&iacute;ch pr&aacute;zdnin&aacute;ch? Zabavit děti i sebe můžete deskov&yacute;mi hrami a videohrami v hotelu Fantazie!</p> 2013-12-21 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/c0c1a14a.jpg 2013-12-21T00:00:00+02:00 Silvestrovská oslava 2013 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/silvestrovska-oslava-2013/ <p> Přednostně pro fanou&scaron;ky sci-fi, fantasy a her, ale i pro ostatn&iacute; z&aacute;jemce připravujeme silvestrovskou oslavu s bohat&yacute;m programem.</p> 2013-12-06 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/2962376e.jpg 2013-12-06T00:00:00+02:00 Ples tanečníků http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/ples-tanecniku/ <p> Ples tanečn&iacute;ků pro v&aacute;s v hotelu Fantazie chyst&aacute; tanečn&iacute; mistr Bohumil Čern&yacute;. 14. 12. od 19 hodin jsou k dispozici videohry, ples od 20 h.</p> 2013-12-01 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/ba16b869.jpg 2013-12-01T00:00:00+02:00 Vzpomínky na W. Matušku se ruší http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/vzpominky-na-w-matusku-se-rusi/ <p> Hudebn&iacute; večer Vzpom&iacute;nky na Waldemara Matu&scaron;ku se z 23. 11. neposouv&aacute; na jin&yacute; term&iacute;n, ale &uacute;plně ru&scaron;&iacute; (organiz&aacute;tor s n&aacute;mi bohužel nekomunikuje).</p> 2013-11-21 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/85cd7428.jpg 2013-11-21T00:00:00+02:00 Rocková fantazie I. http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/rockova-fantazie-i/ <p> Na 30. 11. od 19 h. chyst&aacute;me rockovou tanečn&iacute; z&aacute;bavu s&nbsp;kapelami Artery-rock a půl, Defragment, Fofrton a Pirates of the Pubs. 40-60 Kč.</p> 2013-11-06 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/44381bab.jpg 2013-11-06T00:00:00+02:00 Doplnili jsme fotografie ubytování http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/doplnili-jsme-fotografie-ubytovani/ <p> Kromě fotografi&iacute; ze 4. tanečn&iacute;ch a z hudebn&iacute; p&aacute;rty se skupinou &Scaron;atlava jsme doplnili i fotografie pokojů v kategorii hotel, ubytovna a intern&aacute;t.</p> 2013-10-21 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/10c777ac.jpg 2013-10-21T00:00:00+02:00 Připravujeme FanCity 2013 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/pripravujeme-fancity-2013/ <p> Připravujeme 3. ročn&iacute;k festivalu popkultury, zejm&eacute;na fantastiky a her <a href="http://www.fancity.cz" target="_blank">FanCity</a>. Po 2 letech v Praze se vrac&iacute; do Chotěboře, do hotelu Fantazie.</p> 2013-09-24 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/b00abbc9.jpg 2013-09-24T00:00:00+02:00 Velká hudební paaarty http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/velka-hudebni-paaarty/ <p> Prvn&iacute; velkou akc&iacute; pro chotěbořskou veřejnost je <a href="https://www.facebook.com/events/510359485723565/" target="_blank">Velk&aacute; podzimn&iacute; hudebn&iacute; live music party</a> 18. 10. ve spolupr&aacute;ci s CEKUS a kapelou &Scaron;atlava.</p> 2013-09-26 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/581e6404.jpg 2013-09-26T00:00:00+02:00 Festival hororu http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/festival-hororu/ <p> Připravujeme festival hororu Bloody Xmas 15.-17.11.2013. Předn&aacute;&scaron;ky, projekce, host&eacute;, hry, v&yacute;stava a dal&scaron;&iacute; program. <a href="http://www.bloodyxmas.cz" target="_blank">www.bloodyxmas.cz</a></p> 2013-09-25 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/3197a0f1.jpg 2013-09-25T00:00:00+02:00 Festival deskových her http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/festival-deskovych-her/ <p> Prvn&iacute; vět&scaron;&iacute; akc&iacute; v hotelu Fantazie bude festival deskov&yacute;ch her pro &scaron;irokou veřejnost. Deskofobie Live 27.-29.9.2013 <a href="http://www.deskofobie-live.cz" target="_blank">www.deskofobie-live.cz</a></p> 2013-09-12 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/f67e9c7d.jpg 2013-09-12T00:00:00+02:00 Taneční 2013 http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/tanecni-2013/ <p> V hotelu Fantazie proběhnou po ročn&iacute; odmlce opět <a href="http://www.ddmchotebor.cz/content/kurzy-tance-spolecenskeho-chovani-2013" target="_blank">tanečn&iacute;</a> v sez&oacute;ně 2013. Poř&aacute;d&aacute; DDM Junior. Prvn&iacute; lekce proběhne 12. 9. od 18 hodin.</p> 2013-08-26 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/6484882f.jpg 2013-08-26T00:00:00+02:00 Připravujeme nový web http://www.hotelfantazie.cz/aktuality/pripravujeme-novy-web/ <p> Zač&iacute;n&aacute;me připravovat nov&eacute; webov&eacute; str&aacute;nky hotelu U z&aacute;mku, nově hotelu Fantazie. Postupně je napln&iacute;me informacemi a pozv&aacute;nkami na akce.</p> 2013-08-09 http://www.hotelfantazie.cz/upload/image/aktuality/4b9990fd.jpg 2013-08-09T00:00:00+02:00